حراج!

امضای نهایی | نگارش قرارداد یک برنده

۲۹۹ هزار تومان ۴۹ هزار تومان

  • 5 ساعت – شامل 45 فایل آموزشی (میانگین زمان هر ویدئو 6 دقیقه)
  • محتویات: فایل ویدئوی + فایل صوتی + کتابچه راهنما و …
  • مخاطب: هنرمندان و متخصصین
  • نحوه آموزش: غیر حضوری (دانلودی)
  • +